Dovolujeme si Vás pozvat na Konference pro zemědělské podnikatele, které se konají v termínech 5., 7., 12. a 14. září. Konference se konají ve městech Rudice, Olomouci, Starém Jičíně a Hradci Králové. Na konferencích budou pořádány odborně semináře pro zemědělské podnikatele, které budou zaměřeny na poznatky v chovu zvířat, zpracování půdy a aktuality v legislativě a v dotacích.