Nádrže z betonových prefabrikovaných dílů nabízí vždy optimální řešení. Jsou vhodné k uskladnění kejdy, kalů, používají se jako zásobníky na vodu, postřiky a používají se také jako fermentory u bioplynových stanic. Systém prefabrikovaný dílů umožňuje rychlou, kvalitní a cenově příznivou výstavbu. Variabilita výšek (od 3,22 m do 6,02 m) a průměrů (5,76 m a 38,22 m) umožňuje výstavbu nádrží o objemech od 84 m3 do 7.005 m3
Přečtěte si článek o bioplynových stanicích, který vyšel ve Speciálu Zemědělského týdeníku
Příjemné prožití svátků vánočních a v novém roce 2013 pevné zdraví, hodně štěstí a pracovních i osobních úspěchů Vám přeje kolektiv BD Tech s.r.o.
VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, dovolujeme si Vás pozvat na výstavu EuroTier 2012, která se koná ve dnech 13. - 16. 11. 2012 v Hannoveru. Po celou dobu trvání výstavy Vám zde budou k dispozici odborníci z naší firmy, kteří Vás provedou po naší výstavní ploše o velikosti 500 m2. Vystavujeme na stánku č.11-D21 Big Dutchman Pig Equipment GmbH.
Ušetřete přes zimu náklady a zvyšte zisk Vašich farem! Dovolujeme si Vám nabídnout topné systémy Big Dutchman nejen do stájí prasat s předsezónní 20% slevou. Instalací kvalitních topných systémů od firmy Big Dutchman do Vašich stájí získáte výraznou úsporu ve spotřebě krmiv v zimním období, zvýšení přírůstků chovaných kategorií zvířat, zlepšení zdravotního stavu chovu a celkové vyrovnanosti zvířat v jednotlivých váhových kategoriích.
Průsvitné střešní krytiny pro zajištění maximální světlosti ve stájích skotu. Polykarbonátové komůrkové vlnovky Lux Greca a Lux Onda jsou průsvitné desky s dobrými mechanickými vlastnostmi.
Ve většině stájí se ventilace provádí podtlakovým principem.To znamená, že čerstvý vzduch proudí nasávacími ventily nebo perforovaným stropním systémem. Odsávací ventilátory pak vedou znečištěný vzduch mimo stáj. Při použití MagixX-P je nutné sdružené odsávání, protože vzduch, než opustí stáj, je tlačen přes centrálně umístěnou čističku vzduchu, kde je zároveň čištěn.
HelixX je čistička vzduchu vyvinutá společností Big Dutchman, která se používá jako decentrální systém pro čištění odsávaného vzduchu ve stájích chovu prasat. Z odsávaného vzduchu je rovněž odlučován čpavek a prach. HelixX je složen z nástavce vodních trysek v odsávacím komínu, pod nástavcem je umístěna šroubovice s povrchem upraveným pro zachytávání oplachové vody.
Na výstavě TECHAGRO 2012 jsme představili systém, pomocí něhož lze centrálně ovládat, kontrolovat a spravovat všechny počítače a ovládací prvky ve Vašem provozu. BigFarmNet je jedinečná a inovativní technologie od firmy Big Dutchman - všechny Vámi používané ovládací prvky, počítače a senzory spolu komunikují. A vy řídíte a spravujete celou farmu jediným všezahrnujícím programem, vhodným pro jakékoliv použití.
Počet položek: 167položek na stránku: |< < 4 5 6 7 8 9 10 > >|
Registrovat | Zapomenuté heslo
Jméno:
Heslo:
Zajímavá videa
Komoditní burza
Zdroj: www.agrarheute.com
Zdrojová data v EUR, k přepočtu použit aktuální kurz KB střed.
Počasí