Nejnovější česká studie pod názvem "Posouzení vlivu sběru a recyklace obalových odpadů na životní prostředí" umožňuje propočítat i přínos životnímu prostředí, který odpovídá objemu obalové produkce naší firmy, tedy přínos vzniklý díky naší účasti v systému třídění a recyklace.

Podíl firmy BD Tech s.r.o. na úsporách energie a emisí skleníkových plynů pro rok 2010 je: emise CO2 ekv. 1,500 tun, která představuje úsporu energií  36 025,74 MJ

Osvědčení o úspoře emisí ke stažení zde (0,5 MB)