Ing. Jan Kozák ředitel společnosti 283 092 506

Obchodní oddělení

Ing. Tomáš Baloun vedoucí obch. oddělení 283 092 510 602 298 866
Kateřina Vacková
asistentka obch. oddělení 283 092 508 602 613 004
Miroslav Žáček obchodní zástupce 283 092 514 602 298 855
Petr Bařtipán obchodní zástupce 283 092 500 724 669 459
Milada Hozová
after market 283 092 502 702 019 972

Lenka Formánková DiS

after market, Hauptner 283 092 505 724 669 458


 

Servisní oddělení

Marian Štěpánek vedoucí servisního oddělení 283 092 114 724 085 548
Luboš Šona koordinátor montáží technologií 283 092 503 602 613 005
Stanislav Dytrych koordinátor montáží technologií 283 092 504 602 271 201
Zdeněk Kuklík

koordinátro servisu technologií
pro kejdové hospodářství


725 687 249

Jan Pokorný

koordinátor servisu technologií
Big Dutchman


725 687 256
Jiří Uher koordinátor servisu technologií Big Dutchman  601 306 323
Roman Penc

koordinátor servisu technologií
pro chov skotu


725 060 962