Firma BD Tech s.r.o vznikla na přelomu roku 1995 a 1996 jako oficiální zastoupení německé firmy Big Dutchman pro ČR v oblasti chovu prasat.

Ihned po svém nástupu na český trh zaujala firma BD Tech přední pozici, což dokumentují realizované akce uvedené na dalších stránkách.

Za dobu své působnosti naše firma rozšířila svůj prodejní program i na ostatní sortiment v oblasti technologií živočišné výroby. Od roku 2000 došlo k převzetí obchodních aktivit firmy Bio Center Praha a tím rozšíření nabídky a sortimentu o technologie pro skot. V roce 2005 byla tato část posílena o významný produkt – zahájení výroby a prodeje vzdušných plachtových hal pro skot – ProfiCover TX.

Další nosný program firmy tvoří komplexní výstavby kejdových hospodářství, zejména pomocí zemních nádrží, technologie separace FAN, míchání a čerpání kejdy.

Na sklonku roku 2008 firma BD Tech získala zastoupení německé firmy BD Agro Reventables – dodávky a výstavby bioplynových stanic pro zemědělský a komunální sektor.

V dnešní době zaměstnává firma na své centrále a v oblastních regionech celé ČR na plný nebo částečný úvazek více než 50 odborných pracovníků, kteří jsou kdykoliv připraveni řešit jakýkoliv úkol této oblasti.

Aktivity firmy zasahují i mimo oblast České republiky. Slovenské, maďarské, rumunské, běloruské, ale i dánské farmy začínají být vybavovány produkty naší firmy, která buduje v těchto regionech  svá zastoupení.

Naše projekční oddělení, které je vybaveno nejmodernější počítačovou technikou poskytuje nejen projekční návrhy technologických celků, ale i ucelený systém řešení celkové stavby či farem. Zpracováváme kompletní projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, včetně prováděcích projektů. Náš tým odborníků je zařazen do skupiny vyškolených projektantů pro podporu zemědělství a venkova, organizovaného evropskou unií.

Řídíme se zásadou, že prodejem technologie naše starost o její provoz nekončí, ale začíná. Vytváříme pro zákazníky jistotu nejen spolehlivého a pohotového servisu, ale i pomoc v případě oprav strojů. Pomáháme s projekty obnovy jednotlivých technologických celků, a to včetně pomoci financování nákupu nových strojů.

Zveme Vás co nejsrdečněji na stránky naší firmy, kde Vám nabízíme zkrácené seznámení s nabízeným sortimentem. Naši obchodní zástupci jsou připraveni projednat záměry Vašich farem a nabídnout ucelené řešení tak, aby jste rozšířili velkou rodinu našich spokojených zákazníků.

Ing. Jan Kozák
ředitel společnosti