Válcové drtiče

Mobilní, stacionární a přenosné válcové drtiče

Mobilní válcové drtiče slouží ke zpracování vlhkého kukuřičného zrna a stacionární resp. přenosné drtiče navíc také k mačkání a šrotování suchého obilního zrna.

Mobilní drtič zpracovává zrno přímo na poli, kdy je zásobník stroje plněn rovnou ze sklízecí mlátičky. Zrno je rozdrceno, nakonzervováno a vhodně uskladněno nejlépe v silážním vaku.

Drtič S900.2-M je poháněn vývodovým hřídelem traktoru s minimálním výkonem 120 k. Zásobník pojme až 9 m3 hmoty a výkon drtiče je podle jemnosti drcení 20 - 40 t.hod-1. Povrch pláště drtících válců je tvrzený s použitím kombinace několika technologických postupů tvrzení povrchu oceli. Válce jsou chráněny proti poškození mžikovým odskokem. Do drceného zrna je možné aplikovat konzervant a k tomu dochází v horizontálním šnekovém dopravníku, kde jsou umístěny příslušné trysky. Stroj je opatřen ještě vertikálním expedičním dopravníkem, který je výkyvný a sklopný.

 

Stacionární válcový drtič S900.1-S je pevně zapojen do posklizňové linky. Není přenosný, nemá vlastní expediční dopravník a je poháněn elektromotorem. Drcená hmota je dopravena šnekovým dopravníkem na přepravník, který ji dopravuje k místu uskladnění. Na šnekový dopravník je také možné instalovat aplikátor konzervantu. Po úpravě pracuje stroj po zbytek roku jako mačkač nebo šrotovník pro přípravu krmiv, vhodné je jeho spojení s krmnými vozy nebo zapojení do VKS. Výkon stroje je od 4,5 - 15 t.hod-1.

Drtiče S900.1-PM a S600.1-PM jsou přenosné a lze je také použít k mačkání a šrotování suchého obilního zrna. Jsou určeny pro zpracování v místě uskladnění a poháněné vývodovým hřídelem traktoru. Stroj má vlastní zásobník o objemu 1,5 m3 a expediční dopravník s rozstřikem konzervantu.