Formulář ke stažení zde .docx nebo .pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy)

                                            


 

Tímto oznamuji společnosti BD Tech s.r.o., se sídlem Lohenická 607, Praha 9 – Vinoř, 190 17, IČ: 250 60 198, že odstupuji od smlouvy o nákupu zboží: ……………………………………………………………………..

Datum objednání zboží: …………………………………….

Datum dodání zboží: …………………………………………

Jméno a příjmení spotřebitele: ……………………………………

Adresa spotřebitele: ……………………………………………….

Kontakní údaje spotřebitele: telefon ……………………………..

                                               e-mail …………………………….

 

Bankovní účet, na který mají být vráceny peněžní prostředky: č.ú. ……………………………………….., kód banky: …………………………………………, vedený u (název banky): …………………………………………………………………

 

Datum: …………………………………………………………….

 

Poučení:

Zboží musí být do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy zasláno/předáno prodávajícímu.

Spotřebitel je odpovědný za úplnost a správnost uvedených údajů. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případy, kdy na základě chybných údajů spotřebitel peněžní prostředky neobdrží.