Reklamační formulář ke stažení v .docx nebo .pdf

 

------------------------------------------------------------------------------------

Reklamační formulář pro uplatnění reklamace POŠTOU

 

 

Abychom našim zákazníkům případnou reklamaci co nejvíce ulehčili, nabízíme Vám možnost reklamované zboží zaslat poštou a Vám odpadá cesta na naši provozovnu. Upozorňujeme, že tento způsob je vhodný pouze v případě zboží menších rozměrů a nízké hmotnosti.

 

Formulář vyplňte prosím čitelně hůlkovým písmem a odešlete jej společně s reklamovaným zbožím poštou na adresu:

 

BD Tech s.r.o., Lohenická 607, 190 17 Praha 9 Vinoř.

 

Reklamační řízení bude zahájeno ihned, jakmile prodávající obdrží reklamované zboží a tento formulář.

 

Reklamující:

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon:

E-mail: 

 

Reklamované zboží:

Název:

Popis:

Výr. číslo:

Barva:

 

Číslo prodejního dokladu/objednávky:

 

Popis závady:

 

Obsah balení při předání k vyřízení reklamace:[1]

 

 

Preferovaný způsob řešení reklamace:

 

 

Datum a podpis reklamujícího:

 

 

 [1]  Zboží k reklamaci předávejte vždy kompletní včetně příslušenství, předejdete tak prodloužení doby reklamace.