Rekonstrukce vazné stáje K174 na specializovanou stáj pro chov dojnic s volným ustájením a kapacitou 143 ks a dodávka kejdového hospodářství.

Investor: ZDV Krchleby, a.s.

Rok realizace: 2008

Rozsah dodávky:

  • kompletní projektová dokumentace
  • stavební práce
  • dodávka a montáž technologie ustájení, hrazení a větrání
  • kejdové hospodářství: odkliz kejdy ze stáje pomocí hydraulických lopat, skladovací nadzemní železobetonová jímka 8.000m3, technologie separace a čerpání a míchání kejdy