Zde nalezente seznam vybraných realizací v oblasti chovu prasat. Do stájí prasat dodáváme výhradně technologii značky Big Dutchman. Technologie pro prasata Big Dutchman v sobě zahrnuje kompletní produktovou řadu pro ustájení a krmení všech kategorií prasat - chov prasnic, odchov selat i výkrm. Big Dutchman znamená originální, promyšlené a fungující řešení ve Vaší stáji podpořené spolehlivou technologií.

    

Výběr z realizací:

Rok realizace

Investor
Popis realizace
    
    
2017Měcholupská zemědělská, a.s. Kompletní technologie Big Dutchman pro výkrm prasat, poloroštová podlaha, mokré adlibitní krmení, ventilační klapky stěnové a odtahové komíny.
    
2017LIPRA PORK, a.s. Kompletní rekonstrukce mokrého krmení Big Dutchman, instalovaného v roce 1992.
    
2017BOHEMIA VITAE Jindřichův Hradec, a.s. Výměna plastových podlahových roštů, oprava stávajícího suchého krmení.
    
2017BOHEMIA VITAE Jindřichův Hradec, a.s. Výměna hrazení ve stáji výkrmu prasat, dodávka a montáž spirálového dopravníku FlexVey se samokrmítky PigNic.
    
2017FARMA Staré Město s.r.o. Rekonstrukce stávajících ventilačních odtahových komínů do výkrmu prasat.
    
2016ZEMOS Křenov s.r.o.  Dodávka samokrmítek do výkrmu prasat.
    
2016Vysoká, a.s.  Kompletní stavební rekonstrukce stáje porodny pro prasnice.
    
    
2015Lubská zemědělská, a.s. Kompletní technologie Big Dutchman pro výkrm prasat, celoroštová podlaha, suché adlibitní krmení, celoperforovaný strop Dif Air v kombinaci se stropními klapkami, chlazení voštinami CoolBox.
    
2015Horáček Čeněk  Rekonstrukce stáje pro březí prasnic.
    
2015PIAS Suchdol, a.s. Výstavba stáje pro odchov selat a výkrm prasat
    
2015ISKA s.r.o. Stáj pro kance
    
2015PRO-BIO, obchodní společnost Technologie suchého krmení.
    
2015Lubská zemědělská a.s. Rekonstrukce stáje pro březí prasnice.
    
2015Zemědělské družstvo Haňovice Rekonstrukce krmení
    
2015Zemědělské družstvo Lukavec Hrazení pro výkrm prasat.
    
2015PROVEM a.s. Havlíčkův Brod Výkrm - doplnění mokrého krmení a ventilace.
    
2015Integro a.s. Rekonstrukce stáje prasnic.
    
2015 PROVEM a.s. Havlíčkův Brod   Rekonstrukce stáje pro výkrm prasat.
    
2015ZEA Rychnovsko Modernizace stáje prasat.
    
2014 ANIMO Žatec a.s.   Optimalizace řízeného větrání.
       
2014 Integro a.s.   Technologie ventilace.
       
2014 Sýkora Pavel   Rekonstrukce krmné linky.
       
2014 Zemědělské družstvo Mečeříž   Technologie Big Dutchman.
       
2014 Horáček Čeněk   Rekonstrukce stáje.
       
2014 BOHEMIA VITAE Jindřichův Hradec, a.s.   Optimalizace řízeného větrání.
       
2014 Drupork Svitavy a.s.   Rekonstrukce ventilace odchovny selat.
       
2014 Porodna prasnic Seč, s.r.o.   Technologie ustájení a nádrž na kejdu
       
2013 PROVEM a.s. Havlíčkův Brod   Podroštové lanové lopaty
       
2013 MORAS akciová společnost   Technologie Big Dutchman na snížení emisí amoniaku pro výkrm prasat.
       
2013 CIZ - AGRO, a.s.   Optimalizace řízeného větrání stáje prasat.
       
2012 LIPRA PORK, a.s.   Rekonstrukce farmy pro 1.700 prasnic včetně dochovu selat
       
2012 ANIMO Žatec a.s.   Technologie ventilace Big Dutchman
       
2012 Porodna prasnic Seč, s.r.o.   Technologie Big Dutchman pro porodny prasnice a odchovny selat
       
2012 AGROS Vraný, družstvo vlastníků   Technologie suchého krmení pro výkrm.
       
2012 Horáček Čeněk   Novostavba porodny a odchovny, vybavené komletními technologiemi Big Dutchman.
       
2011 Integro a.s. Farma Vítání Dodávka a montáž suchého krmení do odchovny selat.
       
2011 ZEMA Markvartice a.s.   Technologie suchého krmení.
       
2011 Česká zemědělská univerzita v Praze Testační stanice Ploskov Rozšíření krmné linky na testační stanici Ploskov.
       
2011 Miroslav Tomin   Rekonstrukce a doplnění technologie Big Dutchman.
       
2011 Zemědělské a obchodní družstvo Podhradí Choustník   Technologie suchého krmení Big Dutchman ve výkrmu prasat
       
2011 Lubská zemědělská, a.s.    
       
2010 MORAS akciová společnost Farma Slepotice Kompletní rekonstrukce mokrého krmení a usazení nových nerezových koryt.
       
2010 MORAS akciová společnost   Dodávka a montáž betonových roštů pro prasnice.
       
2010 HORÁK Zdeněk   Rekonstrukce kuchyně mokrého krmení.
       
2010 VEMA, akciová společnost Farma Srní Dodávka elektrických GFK výhřevných desek Big Dutchman pro porodní kotce.
       
2010 Agropodnik Humburky, a.s.   Technologie napájení Big Dutchma
       
2010 Sinegra Invest s.r.o.  Farma Solany Technologie Big Dutchman pro cca. 18.000 ks výkrmových prasat - mokré krmení Hydromix Compact (2 kuchyně), ventilace , ustájení
       
2009 VEMA, akciová společnost Farma Načešice Dodávka a montáž technologie Big Dutchman pro 2 výkrmové haly (2x1000ks) - krmení Hydromix a ventilace (stropní nasávací klapky).
       
2009 VEMA, akciová společnost Farma Chroustovice Rekonstrukce klimatizace 3 výkrmových hal - technologie Big Dutchman.
       
2009 Lubská zemědělská, a.s. Farma Plánice Chlazení Big Dutchman pro březí prasnice.
       
2009 VEMA, akciová společnost Farma Srní Generální dodávka kompletní technologie Big Dutchman a stavebních prací pro 5 hal porodny prasnic (1100 ks prasnic jalových/březích, 176 porodních míst)
       
2008 VEMA, akciová společnost Farma Načešice Podtlaková ventilace Big Dutchman pro výkrm prasat (4 haly/celkem 3.152 ks prasat).
       
2008 Lubská zemědělská, a.s. Farma Plánice

Kompletní technologie hrazení, odklizu kejdy, krmení, napájení a ventilace značky Big Dutchman pro 4 haly - porodna prasnic (1500ks), odchovny selat, odchovna prasniček. Opláštění 4 hal výmětovými PUR panely.

       
2008 VEMA, akciová společnost Farma Chroustovice Technologie podtlakové ventilace Big Dutchman pro stáj výkrmu 800 ks.
       
2008 SPV spol.s.r.o. Pelhřimov   Technologie Big Dutchman - DR 850 pro odchovnu selat.
       
2008 PROMA Mladá Boleslav, a.s. Farma Březina Dodávka a montáž technologie Big Dutchman - DR 850 ve stáji pro prasničky
       
2007 MAVE Jičín, a.s. Farma Vršce Dodávka odtahových komínů ventilace Big Dutchman pro porodnu.
       
2007 Lubská zemědělská, a.s. Farma Plánice Technologie suchého krmení DR 850 Big Dutchman pro březí prasnice.
       
2007 Zemědělsko-obchodní družstvo vlastníků Újezd u Uničova   Dodávka a montáž technologie Big Dutchman, komplet - hrazení, krmení a ventilace do jalovárny.
       
2007 VEMA, akciová společnost Farma Chroustovice Ventilace pro odchov selat.
       
2007 Mydlářka a.s. Farma Božkovice Dodávka technologie Big Dutchman - odkliz kejdy, lanové lopaty
       
2007 Mydlářka a.s. Farma Nová Ves Dodávka a montáž technologie Big Dutchman - suché krmení DR 850 včetně pozink. sil pro 250 ks březích prasnic.
       
2007 VEMA, akciová společnost Farma Chroustovice Technologie Big Dutchman - dodávka a montáž suchého krmení DR 850 do dvou výkrmových hal.
       
2007 VEMA, akciová společnost Farma Řestoky Kompletní rekonstrukce objektu pro odchov selat - stavební část, kompletní technologie ustájení, krmení, ventilace Big Dutchman.
       
2007 PROMA Mladá Boleslav, a.s.   Dodávka a montáž technologie Big Dutchman - sila a doprava krmiv DR 850.
       
2007 Osecká zemědělská  a obchodní společnost a.s. Farma Vítání Technologie Big Dutchman - ventilace na předvýkrmu prasat, 6 oddělení.
       
2006 SZP Sychrov a.s.   Dodávka a montáž technologie Big Dutchman - ventilace pro 2 oddělení odchovny selat.
       
2006 MAVE Jičín, a.s. Farma Vršce Dodávka a montáž technologie Big Dutchman - podtlakový odkliz kejdy, podlahové rošty, plastové stěny vč. dveří a difuzní ventilace pro 3 haly porodny prasnic (3x99 míst).
       
2006 MORAS akciová společnost Farma Moravany Kompletní dodávka technologie ustájení, krmení a ventilace Big Dutchman a stavebních prací pro porodnu prasnic (6 oddělení/180 míst), odchovnu selat (9 oddělení) a jalovárnu (200 ks).
       
2006 Novák Pavel Farma Vyšínek Dodávka a montáž technologie Big Dutchman pro rekonstrukci ustájení dochovu selat (8 odd., 1200 selat), porodny prasnic (6 odd., 90 prasnic) a jalovárny (80 kotců).
       
2006 Mydlářka a.s. Farma Mezno Dodávka a montáž technologie Big Dutchman - lanové lopaty pro odkliz kejdy.
       
2006 PROMA Mladá Boleslav, a.s. Farma Libichov Dodávka technologie Big Dutchman - suché krmení pro porodnu prasnic (5 odd., 120 míst), rozšíření ventilace pro výkrm (4 oddělení).
       
2006 Integro a.s. Farma Vítání Technologie Big Dutchman - dodávka a montáž ventilace a topení pro 4 oddělení odchovu selat (4x850 ks)
       
2006 Mydlářka a.s. Farma Božkovice Dodávka a montáž technologie Big Dutchman - lanové lopaty pro odkliz kejdy.
       
2005 Drupork Svitavy a. s. Farma Makov Rekonstrukce stáje pro odchov selat na farmě Makov (8 oddělení) - stavební práce vč. elektroinstalace, technologie ustájení, krmení a ventilace Big Dutchman.
       
2005 ZD Haňovice Farma Sobáčov Welfare v chovu prasat  - rekonstrukce porodny Sobáčov (stavební práce, technologie ustájení, ventilace a krmení Big Dutchman).
       
2005 ZD Haňovice Farma Bílá Lhota Welfare v chovu prasat - rekonstrukce výkrmny (12 sekcí, 2496 ks) - stavební práce, technologie ustájení, krmení a ventilace Big Dutchman.
       
2005 SZP Sychrov a.s.   Dodávka a montáž technologie ventilace Big Dutchman pro 2 odělení odchovny selat.
       
2005 MAVE Jičín, a.s. Farma Vršce Dodávka a montáž technologie Big Dutchman - podtlakový odkliz kejdy, difuzní ventilace vč. topení a stěny pro 3 haly (9 oddělení) odchovny selat a 3 oddělení porodny.
       
2005 Mydlářka a.s. Farma Božkovice Rekonstrukce odchovny selat Božkovice (6336 ks selat) - kompletní technologie ustájení, krmení a ventilace Big Dutchman, stavební práce.
       
2005 Mydlářka a.s. Farma Jankov Dodávka a montáž ventilace Big Dutchman pro výkrm.
       
2005 Zemědělsko-obchodní družstvo vlastníků Újezd u Uničova   Rekonstrukce odchovny selat (8 oddělení) - dodávka a montáž kompletní technologie ustájení, krmení a ventilace Big Dutchman.
       
2005 GT 92 s.r.o. Farma Velké Albrechtice Dodávka a montáž technologie ventilace Big Dutchman na 3 výkrmové haly.
       
2005 PROMA Mladá Boleslav, a.s. Farma Luštěnice Dodávka a montáž technologie Big Dutchman - krmení DR pro odchovnu selat
       
2005 ZEVOS, a.s. Výroba vepř. masa Kunovice Přestavba mokrého krmení Hydromix.
       
2004 Mydlářka a.s. Farma Nová Ves Kompletní technologie Big Dutchman pro porodnu a odchovnu selat - ustájení, krmení, ventilace.
       
2004 Integro a.s. Farma Vítání Technologie lanových lopat Big Dutchman.
       
2004 PIAS Suchdol, a.s. Farma Miskovice Technologie Big Dutchman - krmítka Multiporc.
       
2004 Mydlářka a.s. Farma Jankov Dodávka a montáž technologie ventilace Big Dutchman.
       
2004 Integro a.s.   Technologie odklizu kejdy Big Dutchman
       
2004 Lubská zemědělská, a.s. Farma Hejná Technologie ventilace Big Dutchman.
       
2004 GT 92 s.r.o.   Dodávka a montáž technologie ventilace Big Dutchman.
       
2004 Mydlářka a.s. Farma Nová Ves Dodávka a montáž ventilace Big Dutchman pro březárnu a eroscentrum.
       
2004 Zemědělsko-obchodní družstvo vlastníků Újezd u Uničova Farma Rybníček Dodávka a montáž dělících plastových stěn Big Dutchman v porodně selat.