Výběr realizací - kejdové hospodářství:

Rok realizace

Investor

Popis realizace
   
2017ZOD 11.KVĚTEN a.s.Kompletní instalace separace kejdy FAN.
   
2017Česká zemědělská univerzita v PrazeKompletní instalace systému čerpání a míchání kejdy.
   
2017AGRO BYSTŘICE a.s.Instalace separátoru kejdy.
   
2017ZS Vilémov, a.s.Instalace separátoru digestátu.
   
2017KLAS Nekoř a.s.Technologie čerpání a homogenizace kejdy.
   
2017RÝCHOLKA, s.r.o.Instalace separátoru kejdy za účelem podestýlání separátem.
   
2016LIPRA PORK, a.s. Dodávka hadicového aplikátoru kejdy.
   
2016Zemědělské družstvo Újezd u Uničova Rekonstrukce ramene navijáku a kladek pro konzoly míchadla ve skladovací nádrži na kejdu.
   
2016FARMA Otročín s.r.o.Výstavba železobetonové nádrže z prefabrikovaných dílců.
   
2016Zemědělské družstvo Merklín u PřešticDodávka a montáž 2 separátorů FAN na separaci hovězí kejdy
   
2016Lovčická a.s. Foliový systém pro další stávající betonovou jímku.
   
2015

Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s.

Technologie separace kejdy.

   
2015Zemědělské družstvo Újezd u UničovaIzolace stávající betonové jímky vč. kontrolního systému
   
2015KLADRUBSKÁ a.s.Vložkování a zakrytí stávající jímky.
   
2015Integro a.s.Technologie čerpání
   
2015ZEOS Vesce s.r.o.Technologie míchání a čerpání
   
2015GRANERO Vlasatice s.r.o.Plovoucí zakrytí jímek na kejdu.
   
2015Zem. spol. SKALSKO, s.r.o.FAN separátor.
   
2015 AGRO Liboměřice a.s. Automatizace kejdového hospodářství
   
2015ZS Kozojedy, a.s.Čerpání odpadních vod.
   
2014 VASPO VAMBERK, s.r.o. Dodávka čerpadel a míchadel do sběrné a skladovací jímky.
     
2014 Agromont Vimperk spol. s r.o. Izolační systém pro zemní jímku.
     
2014 AGPI a.s. Jímky na kejdu.
     
2014 FARMA STRÁNSKÝ s.r.o. Míchadlo.
     
2014 PIAS Suchdol, a.s. Podroštové míchadlo.
     
2014 Integro a.s. Technologie míchání.
     
2014 Porodna prasnic Seč, s.r.o. Technologie ustájení a nádrž na kejdu.
     
2013 Chornická z.o.s., a.s. Míchadlo.
     
2013 Horáček Čeněk Technologie čerpání a míchání.
     
2013 Zemědělské družstvo OSTAŠ Míchadla.
     
2013 Líšnická a.s. Čerpací a míchací technika.
     
2013 AgroVation Kněžmost k.s. Technologie separace a homogenizace.
     
2013 Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s. Elektrické míchadlo.
     
2013 ZAS Bečváry, a.s. Skladovací jímka na kejdu.
     
2013 AGPI a.s. Skladovací jímky na kejdu.
     
2013 Zemědělské družstvo vlastníků Dolní Lánov Rekonstrukce farmy skotu a zemní jímka.
     
2013 Lubská zemědělská, a.s. Jímka na kejdu.
     
2013 Zemědělská Klučenice, a.s. Výstavba jímky na kejdu.
     
2013 Mléčná farma Lubina, spol. s r.o. Technologie čerpání
     
2013 FARMA STRÁNSKÝ s.r.o. Elektrické míchadlo
     
2012 Horáček Čeněk Přečerpávací jímka, skladovací nádrž, technologie čerpání a míchání.
     
2012 VASPO VAMBERK, s.r.o. Technologie separace a ponorné čerpadlo.
     
2012 Měcholupská zemědělská, a.s. Skladovací jímka na digestát.
     
2012 AGRO Dvorce s.r.o. Vložkování stávajících nádrží.
     
2012 Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Technologie míchání a čerpání kejdy.
     
2012 CK STAVBY s.r.o. Míchání a čerpání kejdy.
     
2012 Bonagro, a.s. BLAŽOVICE  Technologie míchání.
     
2012 Rolnická a.s. Králíky Míchání kejdy.
     
2012 ZOD Hlavňovice Separátor FAN.
     
2011 Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s. Míchadlo Reck na manipulátor.
     
2011 ZAS Bečváry, a.s. Výstavba betonové skladovací jímky na kejdu 6 000m3 včetně technologie čerpání a míchání, rekonstrukce přečerpávací jímky včetně technologie čerpání a míchání, kompletní potrubní vedení
     
2011 Srb Karel Foliový systém hnojiště a jímky
     
2011 NAVOS FARM TECHNIC s.r.o. Míchadlo Reck pro 6 ocelových nadzemních jímek výšky 5 m.
     
2011 LUKRENA, a.s. Dodávka čerpadla a úprava výdejního místa
     
2011 Machačková Jindřiška Výstavba skladovací jímky 1500 m3, rekonstrukce přečerpávací jímky.
     
2011 Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Výstavba skladovací jímky 3000 m3 včetně technologie čerpání  a míchání .
     
2011 Starojicko a.s. Technologie separace kejdy FAN, podestýlání separátem.
     
2011 Horal, akciová společnost, Hláska Kompletní kejdové hospodárství pro dve stáje. Odkliz kejdy ze stájí pomocí hydraulických lopat KENTAUR, kompletní potrubní vedení a technologie separace.
     
2010 Zemědělská společnost Devět křížů,a.s. Technologie míchání a čerpání do přečerpávací a skladovací jímky.
     
2010 Zemědělská akciová společnost HLUBOŠ Šnekový separátor FAN
     
2010 MONETTA CZ s.r.o. Dodávka technologie separace a technologie čerpání a míchání do přečerpávací a skladovací jímky
     
2010 FARMERS spol. s r.o. Osazení separátoru pro stlaný provoz chovu dojnic s přímým čerpáním fugátu do stávající skladovací nádrže, míchadlo RECK ve stávající sběrné jímce
     
2010 AGRO Posázaví, a.s. Výstavba skladovací jímky na kejdu 6000m3 vč. technologie čerpání a míchání, technologie čerpání a míchání i do stávající jímky, generální dodávka.
     
2010 Líšnická a.s. Technologie čerpání, míchání a dopravy kejdy
     
2010 ZD Nížkov Reck míchadlo s hydropohonem
     
2010 Zemědělské družstvo vlastníků Fryšták Šnekový separátor FAN, čerpadlo
     
2010 FARMTEC a.s. Technologie separace FAN.
     
2010 Dobrosev, a.s. Technologie separace FAN.
     
2010 VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Šnekový separátor FAN
     
2010 Zemědělské obchodní družstvo Habry Šnekový separátor FAN, čerpadlo
     
2009 AGROJILM, s.r.o. Výstavba zemní jímky na kejdu 2.000 m3.
     
2009 ing.Pícha Aleš Izolace stávající betonové jímky
     
2009 Lovčická zemědělská a.s. Vložkování stávající jímky na kejdu.
     
2009 RÝCHOLKA, s.r.o. Rekonstrukce 3 produkčních stájí na kejdové hospodářství - hydr. lopaty Kentaur 7ks, lehací matrace DeBoer 107ks a DeLaval 384ks, hrazení pro přeháněcí koridor, vyhřívané napájecí žlaby - plastsvinovací vrata, skl. nádrž WOLF 8 800m3, technologie čerpání
     
2009 UNIAGRO, s.r.o. Michadlo Reck Blizzard
     
2009 Osecká zemědělská  a obchodní společnost a.s. Výstavba skladovací jímky na vepřovou kejdu o objemu 4.031 m3 brutto.
     
2009 Farma Opolany, a.s. Reck míchadlo s hydropohonem.
     
2008 Agrocentrum Jizeran a.s. Farma pro chov dojnic - skladovací jímka 5.630 m3 a separátor kejdy PSS 1.2-520, 5,5 kW, síto 520/0,50 nerez; technologie čerpání a míchání.
     
2008 UNIAGRO, s.r.o. Dodávka elektrického míchadla Reck Blizzard. Míchadlo je umístěno na zvláštním sloupu vedle vítkovické věže.
     
2008 ZŘUD - Masokombinát  Písek CZ, a.s. Dodávka Centrifugy FAN CCS 1.150. Elektrické míchadlo RECK - uchycení na obvodu zemní jímky typu Míč.
     
2008 Jáchim Luděk Dodávka traktorového míchadla Reck Typhoon Jumbo.
     
2008 ALFA AGRITECHNIK CZ s.r.o. Dodávka 2 ks elektrických míchadel Reck Blizzard 15 kW.
     
2008 STROMC Slovakia s.r.o. Zemní jímka na kejdu 16.500 m3.
     
2008 Obchodní družstvo Dlouhá Loučka Zemní jímka 2000m3 - kompletní dodávka vč. technologie míchání, čerpání a vypouštění
     
2008 ZDV Krchleby, a.s. Rekonstrukce K174 na stáj s volným ustájením pro 143 kusů dojnic (matrace DeLaval, hydraulická lopata Kentaur, hrazení, vrata, boční stěny) a vybudování příslušného kejdového hospodářství (doprava kejdy, separátor FAN, Wolf 8000m3)
     
2008 Ing.Vladimír Huf - pěstitelská palírna Zemní jímka 600 m3 na výpalky z pěstitelské palírny.
     
2008 ZD Javorník a.s. Kompletní rekonstrukce K240 a K96 na OMD, 351 ks, - komletní technologie hrazení, napájení, ventilace, odklizu kejdy, separace a homogenizace kejdy.
     
2008 ZEAS Oskořínek, a.s. Dodávka podroštového míchadla Reck Torro.
     
2008 LUKA, a.s. Dodávka ponorného čerpadla s řezáním 13,5kW.
     
2008 Zemědělská Klučenice, a.s. Dodávka silážních žlabů, chladícího tanku DeLaval 18.000l a kalové jímky Wolf 475m3.
     
2008 Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo Dodávka míchadla Reck Tajfun.
     
2008 Mléčná farma Lubina, spol. s r.o. Dodávka čerpadla 17 kW.
     
2008 ZP  Hvězdlice , a.s. Výstavba zemní jímky 245 m3.
     
2008 RÝCHOLKA, s.r.o. Rekonstrukce stáje pro skot (hrazení, napájení, lehací matrace DeBoer+De Laval, hydr. lopata Kentaur) a kejdové hospodářství (doprava kejdy, Wolf 8.000m3).
     
2008 Zemědělské družstvo Haňovice Dodávka míchadel na kejdu.
     
2008 Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s. 2 ks ponorných čerpadel s řezacím ústrojím 9,5 kW.
     
2007 STROMC Slovakia s.r.o. Zemní jímky na kejdu o velikosti 4.200 m3 a 4.400 m3.
     
2007 WOLF SYSTEM spol. s r.o. Dodávka separátoru kejdy FAN PSS 1.2-520
     
2007 Mléčná farma Lubina, spol. s r.o. Kompletní dodávka a montáž technologie čerpání, míchání a potrubní rozvod kejdy.
     
2007 Opavice a.s. Kompletní dodávka a montáž technologie separace, čerpání, míchání a potrubní rozvody kejdy; ventilace do dvou produkčních stájí pro dojnice.
     
2007 Zemědělská a.s. Krucemburk Dodávka separátoru FAN.
     
2007 AGRO Liboměřice a.s. Zemní jímka 7000m3 a technologie separace, čerpání a míchání u bioplynové stanice.
     
2007 AGRO Hoštka a. s. Dodávka separátoru FAN PSS 1.2-520
     
2007 DZS Struhařov a.s. Železobetonová skladovací jímka 27,0 x 9,0 m, 5.150 m3; dřevěná hala typu HAAS; technologie ustájení
     
2007 Zemědělská společnost Srbice a.s. Dodávka FAN separátoru 1.2-520.
     
2007 AGROSPOL, Malý Bor a.s. Dodávka a montáž: hala ProfiCover TX o rozměrech 93 x 46,75 m pro 400 ks volně ustájených dojnic; technologie míchání Reck pro slalom systém (uskladnění kejdy); paralelní dojírna DeLaval 2 x 12; chlazení mléka DeLaval (tank 20.000 l)
     
2007 Šindler Petr Izolační systém laguny 1.000 m3 (bez zemních prací) a technologie čerpání a míchání (Reck) kejdy.
     
2007 UNIKOM a.s. Vložkování stávajících nádrží 2.800 m3 a 3.500 m3.
     
2007 ZAS Úžice, a.s. FAN Separátor 1.2-520
     
2007 SZP Sychrov a.s. Přetěsnění skladovacích nádrží na kejdu 2 x 2.000 m3 a technologie čerpání.
     
2007 Osecká zemědělská  a obchodní společnost a.s. Dodávka jímky na kejdu 2.600 m3 včetně technologie čerpání.
     
2007 Zemědělská Klučenice, a.s. Dodávka technologie čerpání a míchání.
     
2007 Měcholupská zemědělská a.s. Dodávka elektromíchadla Reck a projektové dokumentace.
     
2007 Kokonínská zemědělská, a.s. Podroštové míchadlo Reck Torro
     
2007 LURENA a.s. Technologie míchání, čerpání včetně obslužných lávek a potrubí a separace kejdy pro skladovací a přečerpávací jímku.
     
2007 PIAS Suchdol, a.s. Výstavba skladovací jímky na kejdu 3500m3 s plovoucím zakrytím včetně míchání a čerpání.
     
2007 Velkovýkrmny Mělník a.s. Výstavba skladovací jímky na kejdu 7.200m3 s plovoucím zakrytím včetně technologie čerpání a míchání.
     
2007 Mléčná farma Lubina, spol. s r.o. Technologie separace a homogenizace kejdy.
     
2006 AGPI a.s. Skladovací jímka na kejdu 2.830 m3 typu Wolf, technologie míchání a čerpání.
     
2006 STROMC Slovakia s.r.o. Laguna o velikosti 10 166 m3, technologie čerpání a míchání.
     
2006 AGRO Jevišovice, a.s. Vložkování stávající nádrže (2.205m3).
     
2006 Agrocentrum Lainka s.r.o. Rekonstrukce skladovacích jímek na kejdu (2x715m3, 590m3,), osazení technologií čerpání a míchání.
     
2006 AGPI a.s. Výstavba skladovací jímky na kejdu (9450 m3), technologie čerpání a míchání.
     
2006 Měcholupská zemědělská a.s. Výstavba skladovací jímky na kejdu 2000m3, technologie čerpání a míchání.
     
2006 Bonagro, a.s. BLAŽOVICE Dodávka a montáž míchadel Reck Blizzard.
     
2006 ZD Sněžné Dodávka separátoru
     
2006 ZD Nové Město Dodávka separátoru
     
2006 ZEVA, spol. s.r.o. Jímka na  kejdu 1.870m3, technologie separace a homogenizace kejdy.
     
2006 Družstvo vlastníků Police nad Metují Dodávka a montáž železobetonové skladovací jímky typu Wolf (4.906m3), technologií míchání, čerpání, separace a dopravy kejdy včetně elektroinstalace.
     
2006 Zemědělsko obchodní družstvo Zálší Vyvložkování stávající zemní jímky 3.200m3.
     
2006 VHS Břeclav s.r.o. Vybudování vodotěsného systému skladovací jímky (3220m3).
     
2006 PROVEM a.s. Havlíčkův Brod Vyvložkování 4 stávajících zemní jímek  2.300m3.
     
2006 Zemědělsko-obchodní družstvo vlastníků Újezd u Uničova Výstavba skladovací jímky na kejdu 4380m3.
     
2006 SZP Sychrov a.s. Přetěsnění skladovací nádrže na kejdu (2000 m3), čerpání, míchání.
     
2006 Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s. Výstavba zemní jímky (4006m3), dodávka a montáž technologie odklizu, čerpání, homogenizace a separace kejdy.
     
2006 Amstutz švýcarský chov, spol. s.r.o. Dodávka Reck Porco.
     
2005 PROAGRO Nymburk a.s. Stavební úpravy stávající jímky 2.000m3 - přetěsnění.
     
2005 AGROSTAV, akciová společnost Technologie čerpání a míchání pro kalovou nádrž 3200m3.
     
2005 Porodna prasnic Seč, s.r.o. Laguna CENO Tec 4.100m3 vč. technologie míchání a čerpání.
     
2005 Martínkov, družstvo Dodávka míchadla Reck Porco.
     
2005 LUKA, a.s. Kejdové hospodářství - technologie míchání, čerpání a separace.
     
2005 PROTOM Strakonice, s.r.o. Dodávka a montáž izolace jímky hlízových šťáv v Mnichově.
     
2005 Zemědělské družstvo OSTAŠ Výstavba objektu ustájení dojnic (ProfiCover 113x34,5x14,8m s vnitřním vybavením, 2x vestavěný dojící robot + chlazení mléka), kompletní kejdové hospodářství (technologie separace, homogenizace a čerpání a skladovací jímka 6.000m3).
     
2005 Lubomír Dvořák Dodávka izolace pro polní hnojiště.
     
2005 ZD Haňovice Jímka na kejdu Bílá Lhota 3.300 m3, technologie čerpání a rekonstrukce přečerpávací jímky
     
2005 ZOD  Haná , družstvo  se  sídlem  ve  Švábenicích Dodávka a montáž FAN Separátoru, hovězí kejda.
     
2005 AGROSTAV, akciová společnost Dodávka a montáž FAN separátoru - pro novostavbu stáje pro jalovice.
     
2005 ZOD Brniště Dodávka a montáž izolačního systému jímek (2x3.200m3) vč. zemních prací, dodávka technologií míchání, čerpání, separace a odklizu kejdy.
     
2005 SPV spol.s.r.o.Pelhřimov Separátor FAN 1.2-520 dodaný na stavbu BS Plevnice.
     
2005 PALOMO, a.s. Výstavba skladovací jímky na kejdu 3300m3 vč. zemních prací, technologie čerpání a separace.
     
2005 BEMAGRO, a.s. Dodávka a montáž technologie míchání kejdy - slalomsystém Reck Blizzard.
     
2005 Zbirožská a.s. Dodávka míchadla Reck Porco
     
2005 ZD Haňovice Dodávka a montáž nádrže na kejdu typu Lipp (4040m3), technologie separace a čerpání, vč. stavebních prací.
     
2005 Česká zemědělská univerzita v Praze Dodávka a montáž separátoru FAN.
     
2005 PROMA Mladá Boleslav, a.s. Výstavba skladovací jímky na kejdu 3.760 m3, včetně technologie míchání a čerpání.
     
2004 Česká zemědělská univerzita v Praze Dodávka ponorného míchadla na kejdu s příslušenstvím.
     
2004 ZD Trhový Štěpánov a.s. Technologie separace, krmné stoly s fixací, boční svinovací plachty.
     
2004 AGRO BYSTŘICE a.s. FAN separátor 1.2-520
     
2004 Podnik živočišné výroby, a.s. Míchadlo Reck Porco.
     
2004 BEMAGRO, a.s. Dodávka technologie míchání kejdy - slalomsystém Reck.
     
2004 STROMC Slovakia - Arnold Vadkerti Rekonstrukce farmy pro chov skotu, technologie separace a čerpání.
     
2004 STROMC Slovakia - Arnold Vadkerti Zemní jímka na kejdu 6.950m3, technologie separace a čerpání.
     
2004 Zemědělské družstvo  "SLEZAN"  Klimkovice Separátor FAN, E.V.A. Matting pásy
     
2004 PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY a.s. Dodávka a montáž FAN Separátoru.
     
2004 AGRO Liboměřice a.s. Dodávka a montáž zemní jímky 2.800m3, technologie míchání, čerpání a separace.
     
2004 Zemědělské družstvo Nechanice Dodávka a montáž technologie separace a čerpání kejdy.
     
2004 DZS Struhařov a.s. Dodávka paralelní dojírny 2 x 14, chladícího tanku a technologie chlazení mléka, separace kejdy, čerpání, míchání