Skladování bioplynu

Systémy skladování bioplynu

Skladování bioplynu – důležitá součást bioplynových stanic

Zásobníky bioplynu kompenzují výkyvy ve výrobě a spotřebě bioplynu stejně jako změny objemu v důsledku změny teploty.
Správný výběr a dimenzování systému zásobníku významně přispívají k účinnosti a bezpečnosti zařízení. Vhodný zásobník zajišťuje dodávku plynu, snižuje ztráty a zároveň přispívá k bezpečnosti a spolehlivosti zařízení.

Vnitřní zásobníky jsou integrovány do fermentorů. Ve většině případů mohou převzít funkci střechy/krytiny.

Externí zásobníky jsou odděleny od fermentoru a tvoří autonomní součást bioplynové stanice.

   

U bioplynových stanic s více nádržemi se optima dosahuje kombinací zakrytí s integrovaným plynojemem a jednovrstvým plynotěsným zakrytím bez zásobníku.

Rozhodující kritéria pro výběr a dimenzování skladovacích zařízení BPS jsou:

  • pracovní tlak
  • skladovací objem
  • vnější zatížení
  • počet a velikost nádrží
  •  
    Naše skladovací a krycí/střešní systémy mají vhodné řešení pro všechny BPS.