Podívejte se na reportáž z Malého Boru, která se odvysílala na TV Zemědělec.
V roce 2008 uvedla společnost  Agrospol Malý Bor a.s. do provozu  nadčasovou stáj ProfiCover TX o rozměrech 93 x 47m pro  400ks dojnic s vestavěnou paralelní dojírnou a podroštovým skladováním kejdy se slalomsystémem.  Vzhledem k vynikajícím výsledkům v produkci mléka a zdravotnímu stavu stáda byla po devíti letech  provozu v červenci  letošního  roku  předána do užívání druhá stáj ProfiCover TX, která se stala součástí stejné farmy. Nová stáj má rozměry 93 x 33,5m, je  pro 330 dojnic a využívá opět již osvědčené skladování kejdy v podroštových prostorech. Obě stáje jsou bez středových sloupů a  poskytují dojnicím bezkonkurenčně maximální  množství vzduchu a světla díky své výšce a sklonu střechy. Ani po devíti letech provozu nevznikla potřeba  použít jakékoliv ventilátory v tropických dnech a proto ani nově otevřená stáj ProfiCover TX není vybavena těmito technologiemi pro ochlazování zvířat. Více zde: http://tvzemedelec.cz/bd-tech-predstaveni-plachtove-staje/