Kompletní technologie Big Dutchman pro březárnu, jalovárnu, odchov selat a výkrm; generální dodávka vč. stavebních prací a elektroinstalace.
Investor: ZD Haňovice

Rok realizace: 2005

Březárna:
 • podtlakový odkliz kejdy
 • skupinové kotce, betonové rošty
 • simultánní krmení suché
 • podtlaková ventilace

Jalovárna:
 • podtlakový odkliz kejdy
 • individuální kotce, betonové rošty
 • krmení suché, objemové dávkovače
 • ventilace podtlaková
Odchov selat:
 • podtlakový odkliz kejdy
 • skupinové kotce, plastové rošty, vodní výhřevné desky
 • krmení tekuté senzorové - Hydrojet
 • ventilace podtlaková, vytápění deltatrubky
Výkrm:
 • podtlakový odkliz kejdy
 • skupinové kotce, betonové rošty
 • tekuté krmení hydromix
 • ventilace podtlaková