Dne 19.5.2010 se uskutečnila v areálu ZDV Krchleby Konference zemědělských podnikatelů se zaměřením na ŽV, odpoledne pak následovala prohlídka farmy Krchleby, kde se loni dokončila rekonstrukce K174 a kejdového hospodářství, letos pak silážní žlaby a skladovací kapacita pro obiloviny a olejniny.
Hlavní témata konference:
- představení ZDV Krchleby, a.s. a zkušenosti z rekonstrukce ŽV
- nové poznatky v moderních chovech dojnic
- ekonomické aspekty hospodaření podniků v oblasti ŽV a podmínkách EU.
 

Prohlídka farmy Krchleby, kde se v loňském roce ve spolupráci s firmou BD Tech s.r.o. dokončila rekonstrukce části živočišné výroby zahrnující:
- rekonstrukci stáje K174 na boxové ustájení a kejdové hospodářství pro 143 ks dojnic
- přečerpávací jímku 250 m3 a hlavní skladovací jímku typu Wolf 8.000 m3
- technologii separace FAN.
 
Na venkovní ploše byla umístěna expozice :
- techniky John Deere
- zametače a shrnovací radlice od firmy AGROMETALL s.r.o.
- samochodný krmný vůz SEKO Samurai
 

 
 
Ing. Tajčovský představuje společnost ZDV Krchleby, a.s. Doc. Doležal přednáší o nových poznatcích v moderních chovech dojnic
Dr. Kučera přednáší o ekonomických aspektech hospodaření podniků v oblasti ŽV a podmínkách EU

Ing. Šrajbr představuje ŽV a popisuje průběh rekonstrukce ŽV na farmě Krchleby.

Přednášková místnost. Prohlídka rekonstuované stáje K174.

Odkliz kejdy.

Prohlídka areálu - kejdové hospodářství. Pršelo a pršelo.