Zemní jímky na uskladnění kejdy 2 x 4.700 m3 s plovoucím zakrytím, technologie separace a čerpání kejdy vč. cca. 1.200 m potrubí.

Investor: Prave Rakovník a.s.

Rok realizace: 2003

Rozsah dodávky - generální dodavatel:

  • projektová dokumentace
  • výstavba dvou zemních jímek s jedním společným valem a plovoucím zakrytím
  • separace kejdy FAN
  • čerpání kejdy
  • vedení kejdy v rámci celé farmy vč. přečerpávacích jímek a cca. 1200 m potrubí.